november 2019

Det er ikke noen tvil om at Norden og spesielt Norge, har lange tradisjoner knyttet til båtbygging. Med vår lange kyst og store havområder, har nordmenn i all tid vært avhengig av gode båter. Det at en av våre båtbyggertradisjoner kan havne på Unesco sin verdensarvliste, viser kanskje hvor unikt det hele er i verdensmålestokk…

Les mer Norske båtbyggertradisjoner