10. desember 2019

Etter hvert som produsentene av fritidsbåter stadig økte, så økte naturlig nok produksjonen i volum også. Det ble produsert båter på mange kanter av landet, fra de helt små aktørene – til de som vokste seg relativt store. Når jeg tenker på produksjon av småbåter i Norge, hadde jeg trodd at de fleste av dem…

Les mer Stor produksjon og mye eksport