Oppstarten av et båteventyr

Jeg skrev tidligere om deler av historien til produksjonen av norske plastbåter, og jeg tenkte å fortsette å følge utviklingen med tanke på både profilerte personer, bedrifter og modeller som etter hvert så dagens lys. Det finnes etter min mening to type båtfolk i Norge, og det er plast/glassfiberbåtfolkene – og sist men ikke minst trebåtfolkene. For egen del synes jeg begge kategori båter er både spennende og flotte, og de har begge sine styrker og svakheter. Men det er jo ikke til å legge skjul på, at det å ha en trebåt medfører langt mer arbeid – men det må jo også være lov til å si at en trebåt har mer liv og sjarm. Men enn så lenge, er det altså plast det skal handle om i denne artikkelen.

Mange uten erfaring fra båtbransjen

Når vi ser på personene og bedriftene som var en del av pionermiljøet rundt plastbåtbygging, er det nok riktig å si at de langt fleste av dem ikke hadde noen historie å vise til hva angår produksjon av båter. Men det som mange av dem hadde til felles, var at de tidligere hadde jobbet for Ancas på Tromøya – og at de var ganske så unge mennesker. Jeg har som nevnt i min innledning, skrevet en artikkel om norsk plastbåtproduksjon tidligere – dette er med andre ord artikkel nummer to og må sees i sammenheng med den første.

Sørlandet inntok en ledende posisjon innen plastbåtproduksjon

Vi skal ikke henge oss for mye opp i hverken personnavn eller bedriftsnavn, men bedrifter som ble startet av tidligere ansatte hos Ancas – var navn som Polarplas, Skibsplast og Windy. Det var med andre ord folk men bakgrunn hovedsakelig fra trebåtproduksjon, som så mulighetene ved å starte opp med plastbåtproduksjon – som for mange slett ikke var noe dumt valg.

Manglet erfaring men flinke grundere

Manglet erfaring men flinke grundere

Men gründerne som startet opp sine bedrifter, var ikke menn med praktisk erfaring fra trebåtproduksjonen – men at de var flinke entreprenører er det ikke noen tvil om. Det at Sørlandet etter hvert faktisk på sett og vis ble ledende innen denne type produksjon av båter, mener mange var resultatet av en rekke tilfeldigheter. Når jeg sier ledende, gjelder dette både i Norge men faktisk også i Europa.

Produsenter over hele landet

Når vi ser på utviklingen og etableringen av produsenter av plastbåter, så skjedde den flere steder i Norge. Men Arendal og Grimstad seilte bokstavelig talt opp, som det distriktet med flest aktører ganske så tidlig. I følge boken «Plastic» som ble gitt ut av Vest-Agder museum i 2011, fantes det i perioden 1956-2002 hele 22 plastbåtprodusenter – og det bare i og rundt Grimstad.

Dagens produksjon av båter har endret seg kraftig, når det kommer både til antall aktører – men også hvor det produseres. Antall båtprodusenter totalt i dag på landsbasis, ligger rett under 20-tallet. Omtrent halvparten av disse, har valgt å flytte sin produksjon til lavkostland som Litauen og Polen. Senere skal vi fortsette å jobbe oss gjennom historien, og det er ikke noen tvil om at Norge har en lang og spennende båtbyggertradisjon å vise til.